sv. Ignác


Ignác z Loyoly

Narozen r. 1491 v Loyole, Španělsko

Zemřel 31.července 1556 v Římě

Svatořečení v roce 1622

sv.Ignác

Ignác byl nejmladším z 13 dětí šlechtické rodiny Loyola. Po dobré výchově u dvora krále Ferdinanda V. Kastilského se stal vojákem. Byl ješitný a chtěl dosáhnout slávy a cti ve vojenské službě. Od počátku užíval volného života vojenského plnými doušky , rád přijímal všechny světské radosti. Musel se zodpovídat i před policií. Když hájil se svým vojskem město Pamplonu, byl Ignác 20. května 1521 těžce raněn, dělová koule mu poranila nohu. Musel po dlouhé měsíce ležet na posteli v rodinném zámku v Loyole. Poté, co brzy přečetl zábavné knihy, sáhl pacient nakonec po duchovní náboženské literatuře. Dostal se mu do ruky mezi jiným životopis "Vita Christi" kartuziána Ludolfa Saského, který ho velice zaujal.

Ignác zúčtoval se svým dosavadním životem a uznal, že byl prázdný a nic neříkající. Po svém uzdravení se usadil Ignác na rok v blízkosti poutního místa Montserratu nedaleko Barcelony jako poustevník. Tady měl svá první vidění, dostávalo se mu důkazů milosti Boží. Zde také napsal svá "Duchovní cvičení". Poté, co Ignác poznal, že se mu velmi nedostává na vědomostech a znalosti řečí, posadil se ještě jednou do školní lavice s dětmi a naučil se latině.

V roce 1528 odešel na studie do Paříže, kde se stal magistrem umění. Zde v Paříži položil Ignác základní kámen jezuitského řádu. Spolu se šesti stejně smýšlejícími vytvořili společenství, které v roce 1534 v kapli P. Marie na Montmartru složilo sliby doživotní chudoby a čistoty. Sedm mužů chtělo jít jako misionáři do Svaté země. Protože se nedala cesta do Jeruzaléma uskutečnit pro trvalé válečné nebezpečí, odebrali se Ignác a jeho druhové, mezitím vysvěcení na kněze, do Říma. Papež Pavel III. Přijal misionáře laskavě a potvrdil 27. září r. 1540 společenství kolem Ignáce z Loyoly. To byl začátek "Tovaryšstva Ježíšova". O půl roku později byl Ignác zvolen prvním řádovým generálem. Poté, co Ignác dokončil roku 1550 své řadové stanovy, rozšířila se společnost do celé Evropy.

Na jeho památku byl v Římě postaven kostel sv. Ignáce, ještě dnes jeden z nejpozoruhodnějších chrámů Věčného města. V kostele Al Gesu v Římě, mateřském kostele jezuitského řádu, našel zakladatel řádu místo svého posledního odpočinku.