Památky


Pržno kostel

Filiální kostel na Pržně

O stavbě kostela na Pržně zasvěceného Neposkvrněnému početí Panny Marie není ve farní kronice nic uvedeno, ale při opravě věže v kostele na Pržně byl nalezen záznam....

Kříž na Lysé hoře

Koncem 19. století se projevil čilý ruch oživiti svatou víru a oslaviti Božského Spasitele. Z této snahy vzešel úmysl postavit kříž na Lysé hoře. Dále se v kronice píše: "Když došlo povolení arcivévodské komory v Těšíně, daroval duba p. Josef Herot, rolník č. 46 v Lubně a dovezl kříž zdarma společně s Ignácem, synem Martina Drabiny z Malenovic, na vrchol hory a to 22. června 1900. Právě se slavil svátek Božského Srdce Páně. Odpoledne o 2. hodině kříž postaven. V neděli 1. července po ranní mši svaté šel průvod 600 věřících na Lysou horu. Další průvod čítající na 200 osob, přivedl kaplan Jan Dostál z Ostravice. Po krátkém proslovu posvětil farář Jan Tagliaferro svatý kříž. Po litanií k Nejsvětějšímu Jménu Ježíš všichni shromáždění svatý kříž políbením uctili. Po dvouhodinovém odpočinku se průvod vrátil na Borovou. Litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svatým požehnáním byla slavnost zakončena." V dnešní době kříž však již neexistuje.

kaple Nová ves

Kaple sv. Jana Nepomuckého - Nová ves

V červnu 1936 zakoupili lidovci z Nové Vsi zvonek a umístili jej slavnostně ve zvonici u kaple na Šigutovém gruntě. Kaple byla rekonstruována v roce 2000.

kaple v Malenovicích

Zvonice v Malenovicích

Koncem září 1936 byla postavena nová zvonice u Kubalové kaple v Malenovicích. Zvonek pocházel z volenství (volný statek) z Lubna, kde svolával dělníky do práce na gruntě. Když bylo v první světové válce nařízeno vydat kostelní zvony k válečným účelům, domluvil se pán farář Carbol s majitelem statku p. Najmanem. Odevzdal malinký zvonek od kaple a větší schoval doma. Po válce byl pak pověšen do zvonice u kaple. O soukromém zvonku Najmanově totiž úřady nevěděly. Co se týče stavby Kubalové kaple, v kronice není nic uvedeno, ale pamětníci ví, že byla zřízena Kubalová nadace. Pole okolo kaple mělo být ve správě faráře na Borové, který toto pronajímá a z tohoto pronájmu se mají hradit náklady spojené s údržbou této kaple.

Kaple byla restaurována v roce 2004.

Po okolních vesnicích bylo v minulých letech rozseto velké množství různých křížů, krížků, Božích muk, obrázku a sošek, které dnes už nenajdeme na svých místech. Několik "kousků" se však dochovalo, bohužel, dnes již nikdo není schopen říct kdo, kdy a z jakých důvodů kříž, sošku... právě tam nechal postavit.

kaple Prežno

Kaplička na Pržně

Kříž u Silnic

Kříž "u Silnic" - Malenovice

Kříž u Křížku

Kříž "u Křížku" - Malenovice

Malenovice

obrázek panny Marie "na Satině" - Malenovice

u Zrcadla

Soška panny Marie "u Zrcadla" - Nová Ves

Kříž - Malenovice

Kříž "u Žídků" - Malenovice

Kříž - Malenovice

Kaplička vedle kostela na Borové